Продуктовият конфигуратор на EnterpriseOne® ERP е уникален инструмент, изключително удобен и ефективен за всички предприятия с ETO (Engineering to order) тип на производство.

Конфигураторът дава възможност на  производствените фирми да изпълнят всички изисквания на своите клиенти, като им предоставят продукт с желаните функциите и сложност в кратки срокове и на оптимална цена.


Продуктовият конфигуратор дава възможност за:конфигуратор 1

 • Бързо създаване/конфигуриране на нови изделия на база входни данни
 • Автоматизация на връзката търговия – развой – производство
 • Оптимизиране на производствения график и бързо въвеждане на нови продукти в производство
 • Ускоряване на търговския процес: ценообразуване – оферта – продажба
 • Оптимизиране на взаимоотношенията с клиенти при изпълнение на малосерийно поръчково производство
 • Минимална възможност за човешка грешка

Предимствата при работа с продуктовия конфигуратор са:

 • Лесно създаване на продуктови гами с различна сложност на база зададени параметри на продуктите
 • Автоматично създаване на продуктова спецификация и производствена технология
 • Улеснено планиране на производството и на материалните ресурси
 • Автоматично изчисляване на разходите и времето за производство
 • Минимизиране на оперативните грешки и оптимизиране на комуникацията между отделите
 • Пълна интеграция на продуктовия конфигуратор с останалите модули на системата