EnterpriseOne® е сред първите системи от този клас в България, която предлага интегрирана unified communications функционалност.

Технологията на обединените комуникации дава възможност със системата да се работи винаги и навсякъде, с което  се оптимизират бизнес процесите и се повишава гъвкавостта на бизнеса. Всеки с таблет или смартфон може да работи ефективно със системата благодарение на напълно функционален мултитъч интерфейс.


Използването на обединени комуникации в EnterpriseOne®  предоставя възможност за:

 • организиране и актуализиране на данни в реално време – автоматично отразяване на изпратените електронни писма и проведените телефонни разговори  в клиентското досие
 • винаги достъпна информация
 • синхронизация на дейности със смартфон – назначаване и отчитане на задачи през мобилния телефон
 • VoIP интеграция и Click to Call функционалност – регистриране на всички входящи обаждания в досието на клиента, бързо обаждане през системата
 • E-mail интеграция – регистриране на всички входящи писма в досието на клиента

Обединените комуникации носят безспорни ползи за оптимизират взаимоотношенията с клиентите:

 • Комуникацията се отразява и съхранява в досието на всеки контрагент
 • Планиране и организиране на ежедневните графици на служителите
 • Лесно управление и актуализиране на графиците на служителите
 • Автоматично разпределение на задачи през телефон и получаване на нотификации
 • Бързо преназначаване на срещи и задачи между служители
 • Бързо и лесно проследяване на кореспонденцията
 • Интеграция с телефонна централа