Customer Relationship Management (CRM) е бизнес стратегия за управление на фирмените отношения с външни организации.

С EnterpriseOne® CRM можете да организирате, автоматизирате и анализирате всички бизнес процеси свързани с маркетинг, продажби, клиенти, проспекти, възможности, обслужване и поддръжка на настоящи и потенциални клиенти. Модулът осигурява общ поглед върху дейността на търговския и маркетингов отдел. Пълната интеграция с другите модули в системата дава на потребителите бърз достъп до цялата налична информация свързана с клиента: проведени срещи и телефонни разговори, договорени цени, изпратени оферти, експедирани и фактурирани стоки, неплатени и просрочени задължения и т.н.

Ползи от работата с EnterpriseOne® CRM:

Подобрява обслужването на настоящите и клиентипотенциални клиенти

  • Увеличава ефективността на служителите
  • Намалява средното време за обработка на ново запитване
  • Води до увеличение на лоялните клиенти
  • Следи обратната връзка от клиентите за ползваните продукти
  • Улеснява търговците да покрият очакванията на клиентите
  • Следи ефективност на маркетингови кампании
  • Организира и контролира дейностите в маркетинговия отдел
  • Проследява пълния цикъл на продажби
  • Следене на потенциални клиенти и сделки