EnterpriseOne е напълно интегриран продукт, който цели да обхване дейността на цялата организация и да обедини всички бизнес данни на едно място.

Във всяка нова версия на продукта са включени поне два нови модула, които допълват съществуващите:

Клиенти (CRM):

 • Продажбименю Е1 - 1
 • Фактуриране
 • Продукти
 • Продуктов конфигуратор
 • Контакти и задачи
 • Маркетинг
 • Дистибуция
 • Търговци
 • Ценообразуване

Логистика:

 • Експедиция
 • Складово стопанство
 • Планиране (MRP)
 • Снабдяване

Производство:меню Е1 -3

 • Продукти и технологии
 • Планиране (CRP)
 • Ресурси
 • Производство

Финанси

 • Плащания
 • Разходи
 • Счетоводство
 • Финансов анализ
 • ДДС
 • Интрастат
 • Дълготрайни активи

Проектименю Е1 -2


Business Intelligence


Приложения

 • Наемоотдаване
 • Сервиз
 • Автопарк

Настройки

 • Бизнес модел
 • Сигурност