Внедряването на EnterpriseOne ERP носи редица предимства както при оперативна работа, така и по отношение управлението на бизнеса и сигурността на данните.

Когато говорим за EnterpriseOne ERP, ние говорим за:


1844431275_edu_choice_answer_1_xlarge

 •  Уникалност и оптимизация – простото отчитане на операциите е надградено до ниво управление, планиране и контрол на събитията с цел оптимизира ресурсите и тяхното използване.
 • Гъвкавост, всеобхватност и автоматизация – системата се адаптира към спецификата на всеки бизнес, обхваща всички процеси и автоматизира рутинните дейности
 • Добра видимост – системата е с удобен и гъвкав интерфейси
 • Откритост – системата е отворена и се подлага на допълнителни разработки.
 • Надеждност  и сигурност – регулиран достъп на потребителите, сигурност на съхраняваната информация в единна база данни.

Тези предимства на системата са реални, защото с EnterpriseOne ERP клиентите получават:


 • Вграден Business Intelligence, който дава възможност за бързи анализи на голямо количество информация, обединена от различните модули.
 • Вграден CRM –  лесно планиране, организация и контрол на дейността на търговския и маркетингов отдел
 • Вграден модул за Обединени комуникации – системата позволява синхронизация със смартфони, интеграция с E-mail и телефонна централа, възможност за провеждане на фиксирани разговори през таблет.
 • Мобилност – EnterpriseOne® разполага с напълно функционален мултитъч интерфейс, с което достъпът до системата е възможен винаги и навсякъде през таблет или смартфоните .
 • Лесна актуализация към нова версия на продукта – обновяването на EnterpriseOne се извършва само за няколко работни часа.  Автоматично обновяване на клиентските инсталации. Пълна надградимост по всяко време от произволно стара версия.
 • Консултиране вместо програмиране – цялото внедряване се извършва от консултанти, чрез настройки на стандартните инструменти, вградени в продукта, без да се променя програмния код, което дава възможност на клиентите сами да правят необходимите 123промени.
 • Графично изграждане на бизнес модела – EnterpriseOne не Ви задължава да работите по начин, който се изисква от софтуера, а Ви дава възможност да опишете Вашите собствени бизнес процеси.
 • Много големи възможности за скалиране – големи възможности за растеж както на броя внедрени модули, така и по отношение на обема на базата данни.
 • Работа през Интернет – системата е оптимизирана за работа през интернет при минимални изисквания към мрежата, като в същото време се грижи и за сигурността, чрез криптиране на прехвърляната информация.
 • Вграден визуален дизайнер на отпечатки – всички необходими печатни документи се изготвят по дизайн на клиента и дори от самите потребители, без програмиране.
 • Конфигуруем интерфейс – може да се променя от самите потребители, а промени могат да се записват за конкретен потребител, за определена роля или за всички потребители.
 • Гъвкава система за сигурност – лесно могат да се настроят правата на отделните потребители до ниво запис и поле от запис
 • Отвореност на системата към външни приложения – EnterpriseOne има стандартна връзка към системата за електронен обмен на данни (EDI). За свързване с всички останали програми се използва вградения API (Application Programming Interface) интерфейс
 • Консолидация и споделени номенклатури – лесно и ефективно управление на холдингови структури, чиито фирми ползват обща база данни. Автоматично прехвърляне на документи и създаване на обобщени отчети.
 •  Лесно администриране на системата –  конзола за управление и наблюдение на състоянието и производителността на сървъра. Автоматичен бекъп за по-малките издания.