Новата версия на ERP системата ЕnterpriseOne® v. 2017 предлага много нови функционалности на своите потребителите, сред които можем да откроим следните няколко ключови такива:


0000001708.png

  • ЕnterpriseOne® ERP вече има собствен език за програмиране на Бизнес правила и Калкулирани атрибути. Езикът е разработен да бъде лесен за работа за хора, които не са програмисти – клиенти и бизнес консултанти, които участват в процесите по внедряване на Е1 и последваща поддръжка.
  • Всички форми на ЕnterpriseOne® – десктоп версия, мобилна и за таблет – са вече отворени за добавяне на външни функционалности чрез интеграция с външни приложения и уеб сайтове.
  • ЕnterpriseOne® работи с динамични мерни съотношения, което отговаря на нуждите на някои индустрии да водят наличности и да търгуват с продукцията си в променливи мерни единици и съотношения.
  • ЕnterpriseOne® поддържа нова динамична бар-код система GS1-128, която позволява в един бар-код едновременно да се закодира информация за продукт, партида, количество и други.
  • ЕnterpriseOne® е неколкократно ускорена при работа с различни навигатори и справки, също така е защитена от предотвратяване на изгубени записвания при работа на няколко потребителя едновременно върху един и същ документ.

Новостите във версия 2017 на ЕnterpriseOne® ERP се допълват от набиращия интерес проект на компанията разработчик на системата – ERP.BG – така нареченият NetProject.

NetProject e иновативен партньорски модел на ERP.BG с три направления – бизнес консултиране и внедряване, дилърство на ERP системата за управление на бизнеса ЕnterpriseOne®, както и възможност за разработка на бизнес приложения за допълнители функционалности към нея.