Slide_Level_4_ERP

Представяне на EnterpriseOne® ERP

EnterpriseOne® ERP e цялостно решение за планиране, управление и контрол на вашата компания.

Enterprise Resource Planning (ERP)
Метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания.
(източник: APICS® Dictionary, Десето издание, Stock No. 01102,1/02, ISBN: 1-55822-191-3, оригинален текст: ‘A method for the effective planning and control of all resources needed to take, make, ship and account for customer orders in a manufacturing, distribution, or service company.’) .


EnterpriseOne® e съвременно ERP решение, отговарящо на всички изисквания и нужди от интегрирано и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси във Вашата компания. Системата представлява едно всеобхватно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи. В него модули като CRM и BI, както и фирмените комуникации, са напълно интегрирани и са пълноценна част от бизнес процесите на компанията.  Бизнес анализите могат да бъдат достъпвани контекстно според специфичните нужди на всеки отделен потребител и всички модули работят еднакво добре както на десктоп машина, така и през тъчскрийн интерфейсите на новите смартфони и таблети.


Основни акценти на решението:

EnterpriseOne® управлява корпоративните Ви ресурси без физическо и времево ограничение.
EnterpriseOne® е ERP система от ново поколение – достъпна през телефон, таблет и онлайн.
EnterpriseOne® се интегрира лесно с офисните телефонни централи, системи за обединени комуникации и колцентрове, включвайки ефективно гласа в бизнес процесите.


Внедряването на EnterpriseOne®  носи на бизнеса безспорни ползи във всички аспекти на дейността:

  • оптимизиране, планиране,проследимост, анализ на бизнес процесите на всички нива на организацията
  • повишаване ефективността и производителността на служителите
  • ограничаване на възможността за грешки или манипулации  при въвеждане на данни
  • подобряване на комуникацията между служителите и отделите във фирмата
  • бързо и лесно изготвяне на справки и анализи според нуждите на бизнеса
  • подобряване на взаимоотношенията с контрагентите
  • оптимизиране на управлението на складови наличности
  • повишеният контрол и възможността за анализи водят до оптимизиране на финансовите параметри
  • единна база данни
  • гарантирана максимална сигурност на фирмените данни