Актуалната форма на предлагане на системата EnterpriseOne® на българския пазар е EnterpriseOne® Online.


EnterpriseOne® Online е софтуерно решение от тип SaaS (Software as a Service, софтуер като услуга), предназначено за употреба в хостинг вариант през Интернет. Срещу месечен абонамент, потребителите ще получат по-чести актуализации на системата, безпроблемна и високоскоростна работа,  повишена продуктивност и сигурност в сравнение с on-premise вариантите (инсталирани на място).


EnterpriseOne® Online е напълно функционална ERP система от висок клас на ниска цена. Клиентите могат да избират от всички модули, които са налични в EnterpriseOne® ERP, и да стартират работа със системата до 1 месец след закупуване.


Допълнително удобство при EnterpriseOne® Online е, че във всеки момент от ползването на системата може бързо да се промени броят потребители, избраните модули или да се актуализира версията на софтуера.


Основно предимство на EnterpriseOne® Online като софтуерно решение от тип SaaS е постигането на оптимално ниво на сигурност на фирмените данни. Съхранението на базата данни в дейта-център, защитен спрямо физически или Интернет атаки, минимализира риска от неоторизиран достъп или загуба на информация. За улеснение на бизнеса се предлага услуга за хостинг E1@ONLINE, осигурена от професионален дейта-център. Хостинг E1@ONLINE гарантира най-висока степен на сигурност, постоянна оптимизация, надеждност и максимална скорост на достъп.


EnterpriseOne® Online е високоефективна инвестиция, която спестява на бизнеса разходите за:

  • сървър, сървърна операционна система и база данни
  • лицензи за самата ERP система

На база на анализи и практически наблюдения през годините е доказано, че използването на EnterpriseOne® е по-евтино и ефективно в SaaS вариант.