ERP: Очаквай неочакваното

ERP: Очаквай неочакваното Решението за внедряване на ERP-система обикновено е предшествано от продължителни анализи, проучвания, обсъждания. Всяка фирма претегля внимателно аргументите „за“ и „против“, всеки ръководител има своите убеждения за ползата и рисковете от подобна инвестиция, всеки служител има опасения за новите отговорности и задължения. Когато идеята изкристализира и се превърне в ясна необходимост от…
Виж повече...

ERP в облака

ERP в облака До преди десетина години инвестицията в бизнес софтуер и системи за управление от клас ERP се свързваше с голяма сума разходи, които далеч не приключваха със закупуването на лицензи. За да има успех една такава инвестиция, фирмите трябваше да платят също за собствен център за данни, резервно захранване, няколко независими доставчика на…
Виж повече...

Що е то ERP и има ли почва у нас?

Що е то ERP и има ли почва у нас? Според официалната дефиниция Enterprise Resource Planning (ERP) е метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси, необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания. Основна цел на всяка истинска ERP система е интеграцията. Интеграция на всички…
Виж повече...