Ай Ти Си Консулт ЕООД – първата изцяло консултантска IT фирма в Пловдив

Основана на 18.05.2006 г.

Мисията на фирмата ни е фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси.

Компанията ни се стреми да предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да помогнем на бизнеса, като оптимизираме ресурсите за създаване и съхранение на информация и улесним бизнес процесите.


Основните ни цели са:

  • оптимизиране на информационните ресурси
  • намаляване на рисковете от загуба на информация
  • повишаване качеството на услугите, предоставяни от информационната структурата

За постигането на тези цели фирмата ни разчита на екип от доказани специалисти, работещи в динамичната среда на ежедневните предизвикателства на информационните технологии, обслужващи нашите клиенти.


Визията ни за изпълнение на мисята и постигане на целите е предоставянето на компетентна помощ, насочена към:

  • съдействие за оптимизиране на информационната среда
  • премахване на слабости в протичане на бизнес процесите
  • подобряване на резултатите от управлението на информационните потоци

От основаването на фирмата спазваме следният Етичен кодекс на консултанта